Modalitat "E": cursos intensius en acadèmies a l'estiu