LA FUNDACIÓ

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

En compliment de la normativa sobre transparència del sector públic, en aquest apartat tobareu un document en format de PDF que conté:   - La missió, finalitats i resultats de les activitats de la Fundació; la composició dels òrgans de govern; dades de contacte; estatuts de l'entitat i el darrer informe d'auditoria.   En aquesta mateixa web trobareu les memòries de les beques concedides i activitats realitzades.